(1)
Borell, K.; Gerdner, A. Motstånd Och stöd: En Studie Av Svenska Muslimska församlingar. SoFo 2010, 47, 31-43.