(1)
Burawoy, M. Sociologförbundet Har Ordet: Utmaningar för Den Globala Sociologin – från Göteborg till Yokohama. SoFo 2010, 47, 64-68.