(1)
Roman, C. Inte Av kärlek Allena. Makt I Hemarbetets fördelning. SoFo 1999, 36, 33-52.