(1)
Svallfors, S. Välfärdsregimer Och välfärdsopinioner: En jämförelse Mellan åtta västländer. SoFo 1999, 36, 93-119.