(1)
Hetzler, A. Att Begå samhällsförändring: Välfärdsstatens Sociologi Och Dess Sociologer. SoFo 1999, 36, 141-154.