(1)
Gähler, M. Att Skiljas är Att Dö En smula...: Skilsmässa Och Psykisk ohälsa Hos Svenska Kvinnor Och män. SoFo 1999, 36, 4-39.