(1)
Lidskog, R. Mot En gränslös Demokrati? Politiska Responser På Globala miljöhot. SoFo 1999, 36, 40-75.