(1)
Thörn, H. Vad är Globalisering? Sociologin Utmanad. SoFo 1999, 36, 76-113.