(1)
Dahlström, E. Manuel Castells Tankar Om informationsåldern. SoFo 1999, 36, 114-124.