(1)
Anttila, S. T. Att förhålla Sig till Tidigare Forskning: Ett Argumentationsanalytiskt Perspektiv. SoFo 1998, 35, 31-55.