(1)
Brante, T. Kausal Realism Och Sociologi. SoFo 1997, 34, 311-335.