(1)
Redaktionen. Författarpresentation. SoFo 1997, 34, 357-359.