(1)
Redaktionen. Redaktionens förord. SoFo 1997, 34, 5.