(1)
Bäck-Wiklund, M.; Bergsten, B. Moderna fäder Mellan Tradition Och Relation. SoFo 1996, 33, 48-70.