(1)
Jacobsson, K.; Øygarden, G. A. Ekonomernas Guernica: Rädslans Metaforer Och Produktionen Av Mening. SoFo 1996, 33, 106-129.