(1)
Redaktionen. Författarpresentation. SoFo 1996, 33, 128.