(1)
Redaktionen. Författarpresentation. SoFo 1995, 32, 110.