(1)
Agevall, O. Weber, Kausaliteten Och oƤndligheten. SoFo 1994, 31, 57-78.