(1)
Edling, C.; Eldén, S. Redaktionen Har Ordet. SF 2019, 55, 3-4.