(1)
Ulmestig, R.; Panican, A. Att Vistas I Arbetsmarknadspolitikens Ingenmansland. SF 2019, 55, 467-486.