(1)
Ekerwald, H. Redaktören Har Ordet: Sociologisk Forskning, Web of Science Och Sociological Abstracts. SoFo 2009, 46, 3-4.