(1)
Johansson, R. Sveriges Sociologförbunds årsmöteskonferens 2008. SoFo 2008, 45, 51-52.