(1)
Bjerstedt, D. Rättssäkerhet – En källa för Legitimitet Inom socialförsäkringen?. SoFo 2008, 45, 64-70.