(1)
Jacobsson, K. Vår bästa Tid är Nu? Om Tidsuppfattning Och Politisk självförståelse. SoFo 2008, 45, 74-95.