(1)
Hetzler, A. Sociologförbundet Har Ordet: Sabbatstermin Och Utvecklingav sociologiämnet. SoFo 2008, 45, 116-117.