(1)
Schenk, A. Expertis – källa Eller fälla för Legitimitet?. SoFo 2007, 44, 75-79.