(1)
Magdaleni, S. Några Iakttagelser Om Sociologins Historia – Och Samtid. SoFo 2007, 44, 86-94.