(1)
Knutagård, M.; Nordfeldt, M. Natthärbärget Som Vandrande lösning. SoFo 2007, 44, 30-57.