(1)
Redaktionen. Inlägg: Om Konflikten Mellan Gillberg Och Kärfve. SoFo 2006, 43, 90-94.