(1)
Carlsson, B. Idrottens Normativa förändringsprocesser. SoFo 2005, 42, 11-16.