(1)
Olsen, H. Tværvidenskabelig spørgeskemakonstruktion. SoFo 2005, 42, 45-70.