(1)
Berglund, T.; Bengtsson, M. Upplevelser Av Stress - Att jämföra lön Och kärriärmöjligheter Med nära Arbetskamrater. SoFo 2005, 42, 23-45.