(1)
Engdahl, E. Klarläggande. SoFo 2005, 42, 66-67.