(1)
Nikku, N. Stallkulturen Som Arena för Flickors Identitetsskapande. SoFo 2005, 42, 29-34.