(1)
Grönlund, A. Flexibilitet Eller Friktion? Om Inflytande över Arbetstiden Och Konfikten Mellan Arbete Och Familj. SoFo 2004, 41, 35-54.