(1)
Livholts, M. Det tänkande-Skrivande Subjektet: Om Minnesarbete Som Vetenskapligt arbetssätt Och Politisk Handling. SoFo 2004, 41, 23-30.