(1)
Redaktionen. Meddelande från Den Nya Redaktioned I Umeå. SoFo 2003, 40, 8-9.