(1)
Hjerm, M. Krig Och Konflikt. SoFo 2003, 40, 2.