(1)
Redaktionen. Notiser: En meningslös Brå-undersökning. SoFo 2003, 40, 93-94.