(1)
Agevall, O. Redaktionens förord. SoFo 2002, 39, 4.