(1)
Hydén, H. Om Att förstå En Handling - från Kausalanalys till Normanalys. SoFo 2002, 39, 10-31.