(1)
Montanari, I. Tid för Arbete Och Arbetstider: En jämförande Studie Av Gifta Kvinnors förvärvsarbete. SoFo 2001, 38, 6-31.