(1)
Carleheden, M. Debatt: Därför behövs Sociologisk Forskning. SoFo 2001, 38, 202-205.