(1)
Åberg, M. Den Fungerande Demokratin? Socialt Kapital Och Demokratisering I västra Ukraina. SoFo 2000, 37, 46-85.