(1)
Bolinder, M. Arbetslösas anspråk Och anspråkens Betydelse för Chansen Att Få Ett Bra Jobb. SoFo 2000, 37, 5-34.