(1)
Jacobsson, K. Dags för Redaktionsbyte. SoFo 2019, 56, 191.