(1)
Andersson, J. Att förhålla Sig till ändligheten I Livet Och Strategier för ”framgångsrikt döende”. SoFo 2020, 57, 271–287.