(1)
Forskning, S. Torgny T. Segerstedts Pris för bästa Artikel I Sociologisk Forskning 2018 Och 2019. SoFo 2020, 57, 91.