(1)
Ehrström, P.; Dahlstedt, M. Mitt Namn är Shaft: En populärkulturell Ikon I Tre Olika Skepnader. SoFo 2020, 57, 313–335.