(1)
Ståhl, C. En Stum värld? Om Resonans, Social Responsivitet Och utbrändhet. SoFo 2020, 57, 227–247.